Norsk Oljemuseum dokumenterer og sikrer verdifullt materiale fra utvalgte felt på norsk sokkel. Historien om felt og oljeselskap formidles på egne nettsider hvor en også får tilgang til Nasjonalbibliotekets omfattende databaser.

De største og mest komplekse kulturminner i vår tid. Riksantikvaren

Norges mest verdifulle selskap

Equinor 50 år

Historien om Norges største og viktigste selskap – et selskap med 21.000 ansatte i 30 land og som årlig bidrar med svære inntekter til den norske statskassen. Opprettet 18. september 1972 og delprivatisert i 2001.

Stor innflytelse på samfunnet

Ekofisk

Ekofisk var det første olje- og gassfeltet som ble bygd ut på norsk sokkel. Operatørselskapet var amerikansk. Feltet omfatter mer enn 30 installasjoner og 13 av dem er fjernet. På denne nettsiden finner du historiene til oljepionerene. Her er historier om dramatiske ulykker - først og fremst Alexander L. Kielland katastrofen, men også Bravo-utblåsningen - som i sin tur førte til endringer i sikkerhetsregimet på sokkelen.

På grensen

Frigg

Frigg var et gassfelt på grensen mellom norsk og britisk sokkel med plattformer på begge sider av grensen. Operatørselskapet var fransk - og kulturen ble en blanding av fransk, britisk og norsk. På det meste forsynte feltet Storbritannia med 30 prosent av gassforbruket. Gassen gikk gjennom et norsk og et britisk gassrør. Frigg ble stengt ned i 2004. Alle fem installasjonene er fjernet - unntatt betongfundament som står igjen.

Det største

Statfjord

Statfjord er Norges største oljefelt. Det var det første feltet med norsk majoritetseier, og spilte en spesiell rolle i det politiske Norge. Amerikanske Mobil var operatør i ti år før Statoil overtok. Det var det første feltet på norsk sokkel som utelukkende baserte seg på plattformer med norskutviklet betongunderstell av Condeep-type. Byggeprosessen er grundig beskrevet, og også de mange streikene og ulykkene som fant sted i 1980-årene.

Oljefelt i sør

Valhall

Valhall er Norges sørligste oljefelt nær grensen til Danmark. Det er det første feltet i Nordsjøen som er fullt ut elektrifisert fra land. Og det er det første felt i verden med et permanent system for havbunnsseismikk. Som på Ekofisk har feltet vært rammet av innsynkning, og gamle plattformer har blitt erstattet med nye.

På ett bein

Draugen

Draugen-feltet var det første feltet som ble satt i drift nord for 62. breddegrad i Norskehavet. På ett betongbein står den helt unike plattformen og produserer dobbelt så mye olje som forventet. Feltet fikk en egen driftsorganisasjon i Kristiansund.