Norsk Oljemuseum dokumenterer og sikrer verdifullt materiale fra utvalgte felt på norsk sokkel. På disse nettsidene får du vite mer om teknologien, hendelsene, arbeidsliv langt ute på havet, endringer i HMS, sentrale vedtak og politiske avgjørelser, og mye mer. Alt er formidlet gjennom artikler og bilder og i tidslinjer, og du får også tilgang til Nasjonalbibliotekets rikholdige database av relevante kilder.

De største og mest komplekse kulturminner i vår tid. Riksantikvaren

Stor innflytelse på samfunnet

Ekofisk

Industriminne Ekofisk gir et innblikk i den historiske utviklingen av Ekofisk-området i Nordsjøen siden 1969. Feltene, plattformene, arbeidslivet, viktige historiske hendelser og Ekofisks innflytelse på samfunnet er hovedtemaene. Dessuten er det mulig å søke i alt det digitale kildematerialet.

På grensen

Frigg

Frigg var et gassfelt på grensen mellom norsk og britisk sokkel. På det meste forsynte feltet Storbritannia med 30 prosent av gassforbruket. Frigg ble stengt ned i 2004 etter å ha produsert 116 milliarder kubikkmeter gass, og det meste av installasjonene er fjernet.

Det største

Statfjord

Statfjord er Norges største oljefelt og ligger på grensen mellom norsk og britisk kontinentalsokkel i Nordsjøen. Det er bygd ut på cirka 150 meters dyp med tre fullt integrerte plattformer av Condeep-type (Statfjord A, B og C) med understell og lagerceller av betong.

Oljefelt i sør

Valhall

Valhall er et stort oljefelt sør i den norske delen av Nordsjøen nær grensen til Danmark. Funnet ble gjort i 1975 og kom i drift i 1982. Siden den gang har feltet produsert mer enn én milliard fat olje og vært i kontinuerlige utvikling.

På ett bein

Draugen

Draugen-feltet utvidet norsk sokkel som det første feltet nord for 62. breddegrad i Norskehavet. På ett betongbein står den helt unike plattformen og produserer dobbelt så mye olje som forventet.