Norsk Oljemuseum dokumenterer og sikrer verdifullt materiale fra utvalgte felt på norsk sokkel. Historien om felt og oljeselskap formidles på egne nettsider hvor en også får tilgang til Nasjonalbibliotekets omfattende databaser.

De største og mest komplekse kulturminner i vår tid. Riksantikvaren

Norges mest verdifulle selskap

Equinor 50 år

Historien om Norges største og viktigste selskap – et selskap med 21.000 ansatte i 30 land og som årlig bidrar med svære inntekter til den norske statskassen. Opprettet 18. september 1972 og delprivatisert i 2001.

Stor innflytelse på samfunnet

Ekofisk

Industriminne Ekofisk gir et innblikk i den historiske utviklingen av Ekofisk-området i Nordsjøen siden 1969. Feltene, plattformene, arbeidslivet, viktige historiske hendelser og Ekofisks innflytelse på samfunnet er hovedtemaene. Dessuten er det mulig å søke i alt det digitale kildematerialet.

På grensen

Frigg

Frigg var et gassfelt på grensen mellom norsk og britisk sokkel. På det meste forsynte feltet Storbritannia med 30 prosent av gassforbruket. Frigg ble stengt ned i 2004 etter å ha produsert 116 milliarder kubikkmeter gass, og det meste av installasjonene er fjernet.

Det største

Statfjord

Statfjord er Norges største oljefelt og ligger på grensen mellom norsk og britisk kontinentalsokkel i Nordsjøen. Det er bygd ut på cirka 150 meters dyp med tre fullt integrerte plattformer av Condeep-type (Statfjord A, B og C) med understell og lagerceller av betong.

Oljefelt i sør

Valhall

Valhall er et stort oljefelt sør i den norske delen av Nordsjøen nær grensen til Danmark. Funnet ble gjort i 1975 og kom i drift i 1982. Siden den gang har feltet produsert mer enn én milliard fat olje og vært i kontinuerlige utvikling.

På ett bein

Draugen

Draugen-feltet utvidet norsk sokkel som det første feltet nord for 62. breddegrad i Norskehavet. På ett betongbein står den helt unike plattformen og produserer dobbelt så mye olje som forventet.