Om industriminne

person av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
“Kulturminner som ikke kan bevares, skal dokumenteres”
NOMF-02708.070
— Helikopterdekk - foto oktober 2004
© Norsk Oljemuseum

I følge Riksantikvaren er kulturminnene fra petroleumsvirksomhetet på norsk kontinentalsokkel noen av de viktigste og mest komplekse kulturminnene fra vår tid. De representerer sentrale kilder til historien om utviklingen av det norske samfunnet.

Av den grunn har Norsk Oljemuseum i samarbeid med Nasjonalbiblioteket og Arkivverket dokumentert fem felt på norsk sokkel – Ekofisk, Frigg, Statfjord, Valhall og Draugen.

Disse feltene er valgt ut på grunnlag av Kulturminneplan for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Formålet har vært å gi ettertiden et helhetlig og nyansert bilde av hva som en gang fantes, og en mulighet til å forstå det som foregikk og hvilken betydning det fikk for industri- og samfunnsutviklingen i Norge. Gjennomføringen av prosjektet vil sikre en ansvarlig utvelgelse og deponering av historisk verdifullt materiale som ellers ville kunne gå tapt for ettertiden.

Dokumentasjonen av feltene belyser fysiske strukturer over vann og på havbunnen; eksteriører, interiører, maskiner og utstyr samt vesentlige modifikasjoner. Den omfatter arbeidsprosesser, arbeidsmiljø og ringvirkninger på økonomi, politikk og samfunn og omfatter dokumentasjon av karakteristiske trekk ved utviklingen av feltet som teknologisk utvikling, spesielle prosjekter, historiske hendelser, forhandlinger og vedtak som ligger bak utbyggingsbeslutningen og valg av utbygningsalternativ, politiske avgjørelser og debatt om utbyggingen og feltets spesielle samfunnsmessige betydning både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ved utvikling og utvelgelse av kildemateriale er det viktig å ta hensyn til at dokumentasjonen også skal kunne danne basis for fremtidig forskning og formidling.

Som et sluttprodukt av prosjektene, er hvert felt presentert på et nettsted som formidler historien om arbeidsplassen, arbeidslivet og de lokale og nasjonale ringvirkningene av virksomheten. På denne måten er historien  gjort tilgjengelig for et allment publikum.

Publisert oktober 27, 2020   •   Oppdatert november 12, 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *